Το Insurancelive.gr δημιουργήθηκε για την απευθείας εξυπηρέτηση των πελατών με καινοτόμα ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτου.

insurance live kalipsi

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

• Προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου.

• Αναφέρουμε τους όρους και τις καλύψεις με πλήρη σαφήνεια.

• Απλές διαδικασίες ασφάλισης, προσφέροντας την ανταγωνιστικότερη τιμή.

• Σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης παρέχουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Προσφέρουμε τρεις ολοκληρωμένες προτάσεις ασφάλισης αυτοκινήτου.

in live value

InLive Value

Είναι μία ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου.

• Αστική Ευθύνη/ Υλικές Ζημιές

Νομική υποχρέωση. Υλικές Ζημιές προς τρίτους. Το όριο της κάλυψης καθορίζεται από το Νόμο (1.000.000€ από τον Ιούνιο του 2012).

• Αστική Ευθύνη/ Σωματικές Βλάβες

Νομική υποχρέωση. Σωματικές Βλάβες προς τρίτους. Το όριο της κάλυψης καθορίζεται από το Νόμο (1.000.000€ από τον Ιούνιο του 2012).

• Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Οικονομική βοήθεια για πιθανές σωματικές βλάβες του οδηγού.

• Νομικές Συμβουλές

Παρέχεται αποκλειστικά και μόνο, για την παροχή νομικών συμβουλών σχετιζόμενων με την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στην Ελλάδα, στο οποίο εμπλέκεται το όχημα του ασφαλισμένου και που αφορούν σε θέματα εκτίμησης της υπαιτιότητας και των εξ αυτής αναφυόμενων ζημιών.

• Διατήρηση Bonus Malus

Η εταιρεία προστατεύει τον ασφαλιζόμενο από την επιβάρυνση (malus) που θα είχε αυτός σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο. Κάθε εταιρεία καλύπτει μέχρι κάποιο συγκεκριμένο αριθμό ζημιών κάθε χρόνο.

• Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Υλικές ζημιές από σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα.

• Φροντίδα Ατυχήματος

Υπηρεσίες άμεσης βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος οι οποίες περιλαμβάνουν ρυμούλκηση αυτοκινήτου και λήψη φωτογραφιών. Παροχή των υπηρεσιών στο σημείο του ατυχήματος ή όπου σας εξυπηρετεί. Σε συνεργασία με την Inter Partner Assistance.

• Νομική Προστασία

Νομική κάλυψη (δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων) για τη διεκδίκηση αποζημίωσης κατά τρίτων, τόσο για υλικές ζημίες όσο και για σωματικές βλάβες.

• Αυτοκίνητο Αντικατάστασης

Παροχή χρήσης αυτοκινήτου αντικατάστασης.

Προαιρετική Κάλυψη

Οδική Βοήθεια
Η οδική βοήθεια παρέχεται από την Ιnter Partner Αssistance, η οποία εγγυάται άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση 365 ημέρες το χρόνο και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

insurance live in live advanced

InLive Advanced

Πρόγραμμα με επιπλέον καλύψεις.

• Αστική Ευθύνη/ Υλικές Ζημιές.

Νομική υποχρέωση. Υλικές Ζημιές προς τρίτους. Το όριο της κάλυψης καθορίζεται από το Νόμο (1.000.000€ από τον Ιούνιο του 2012).

• Αστική Ευθύνη/ Σωματικές Βλάβες

Νομική υποχρέωση. Σωματικές Βλάβες προς τρίτους. Το όριο της κάλυψης καθορίζεται από το Νόμο (1.000.000€ από τον Ιούνιο του 2012).

• Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Οικονομική βοήθεια για πιθανές σωματικές βλάβες του οδηγού.

• Νομικές Συμβουλές

Παρέχεται αποκλειστικά και μόνο, για την παροχή νομικών συμβουλών σχετιζόμενων με την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στην Ελλάδα, στο οποίο εμπλέκεται το όχημα του ασφαλισμένου και που αφορούν σε θέματα εκτίμησης της υπαιτιότητας και των εξ αυτής αναφυόμενων ζημιών.

• Διατήρηση Bonus Malus

Η εταιρεία προστατεύει τον ασφαλιζόμενο από την επιβάρυνση (malus) που θα είχε αυτός σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο. Κάθε εταιρεία καλύπτει μέχρι κάποιο συγκεκριμένο αριθμό ζημιών κάθε χρόνο.

• Νομική Προστασία

Νομική κάλυψη (δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων) για τη διεκδίκηση αποζημίωσης κατά τρίτων, τόσο για υλικές ζημίες όσο και για σωματικές βλάβες.

• Θραύση Κρυστάλλων

Επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλων του αυτοκινήτου σας σε συνεργασία με συμβεβλημένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα.

• Φροντίδα Ατυχήματος

Υπηρεσίες άμεσης βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος οι οποίες περιλαμβάνουν ρυμούλκηση αυτοκινήτου και λήψη φωτογραφιών. Παροχή των υπηρεσιών στο σημείο του ατυχήματος ή όπου σας εξυπηρετεί. Σε συνεργασία με την Inter Partner Assistance.

• Αυτοκίνητο Αντικατάστασης

Παροχή χρήσης αυτοκινήτου αντικατάστασης.

Προαιρετική Κάλυψη

Οδική Βοήθεια
Η οδική βοήθεια παρέχεται από την Ιnterpartner Αssistance, η οποία εγγυάται άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση 365 ημέρες το χρόνο και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

in live total

Inlive Total

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν προστασία του αυτοκινήτου τους από κινδύνους πυρκαγιάς , κλοπής και φυσικών φαινομένων.

• Αστική Ευθύνη/ Υλικές Ζημιές.

Νομική υποχρέωση. Υλικές Ζημιές προς τρίτους. Το όριο της κάλυψης καθορίζεται από το Νόμο (1.000.000€ από τον Ιούνιο του 2012).

• Αστική Ευθύνη/ Σωματικές Βλάβες

Νομική υποχρέωση. Σωματικές Βλάβες προς τρίτους. Το όριο της κάλυψης καθορίζεται από το Νόμο (1.000.000€ από τον Ιούνιο του 2012).

• Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Οικονομική βοήθεια για πιθανές σωματικές βλάβες του οδηγού.

• Νομικές Συμβουλές

Παρέχεται αποκλειστικά και μόνο, για την παροχή νομικών συμβουλών σχετιζόμενων με την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στην Ελλάδα, στο οποίο εμπλέκεται το όχημα του ασφαλισμένου και που αφορούν σε θέματα εκτίμησης της υπαιτιότητας και των εξ αυτής αναφυόμενων ζημιών.

• Διατήρηση Bonus Malus

Η εταιρεία προστατεύει τον ασφαλιζόμενο από την επιβάρυνση (malus) που θα είχε αυτός σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο. Κάθε εταιρεία καλύπτει μέχρι κάποιο συγκεκριμένο αριθμό ζημιών κάθε χρόνο.

• Νομική Προστασία

Νομική κάλυψη (δικηγορικών αμοιβών) για τη διεκδίκηση αποζημίωσης κατά τρίτων, τόσο για υλικές ζημίες όσο και για σωματικές βλάβες.

• Θραύση Κρυστάλλων

Επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλων του αυτοκινήτου σας σε συνεργασία με συμβεβλημένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα.

• Φροντίδα Ατυχήματος

Υπηρεσίες άμεσης βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος οι οποίες περιλαμβάνουν ρυμούλκηση αυτοκινήτου και λήψη φωτογραφιών. Παροχή των υπηρεσιών στο σημείο του ατυχήματος ή όπου σας εξυπηρετεί. Σε συνεργασία με την Inter Partner Assistance.

• Αυτοκίνητο Αντικατάστασης

Παροχή χρήσης αυτοκινήτου αντικατάστασης.

• Πυρός

Ζημιά στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά, κεραυνό ή έκρηξη.

• Ολική/Μερική Κλοπή

Ολική κλοπή αυτοκινήτου. Η περίπτωση μερικής κλοπής αναφέρεται σε σταθερά εξαρτήματα του αυτοκινήτου, τα οποία είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του.

• Πυρός από τρομοκρατική ενέργεια

Ζημιά στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά ως αποτέλεσμα τρομοκρατικών ενεργειών.

• Πυρός από κακόβουλες πράξεις

Ζημιά στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά ως αποτέλεσμα κακόβουλων πράξεων.

• Πυρός – Συνέπεια στάσεων απεργιών

Ζημιά στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια απεργιών, εξεγέρσεων ή πολιτικών αναταραχών.

• Φυσικά Φαινόμενα

Ζημιά στο αυτοκίνητό σας από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρα, καταιγίδα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό και καθίζηση εδάφους.

• Υλικές ζημιές από μετάδοση πυρός

Κάλυψη για ζημιές σε τρίτους από επέκταση πυρκαγιάς.

• Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Υλικές ζημιές από σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα.

• Επέκταση Α.Ε. για την διαρροή υγρών / Σωματικές Βλάβες

Σωματικές Βλάβες προς τρίτους. Σε περίπτωση διαρροής υγρών στοιχείων από το ασφαλισμένο όχημα η εταιρεία καλύπτει τις σωματικές βλάβες τρίτων με όριο κάλυψης 12.000€.

• Επέκταση Α.Ε. για την διαρροή υγρών / Υλικές Ζημιές

Υλικές Ζημιές προς τρίτους. Σε περίπτωση διαρροής υγρών στοιχείων από το ασφαλισμένο όχημα η εταιρεία καλύπτει τις υλικές ζημιές τρίτων με όριο κάλυψης 8.000€.

Προαιρετική Κάλυψη

Οδική Βοήθεια
Η οδική βοήθεια παρέχεται από την Ιnterpartner Αssistance, η οποία εγγυάται άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση 365 ημέρες το χρόνο και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.